Zoltán Kapitány bejegyzései

DomIgnacio

LOYOLAI SZENT IGNACLoyolai Szent Ignác (1491 – 1556)

“Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak, azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne.”

 

Loyolai Szent Ignác, családi nevén Íñigo López de Loyola (Loyola, 1491, (?) – Róma, 1556, július 31.), a Jézus Társasága (jezsuita rend) alapítója.

Szent Ignác ismert lelkivezető volt, aki az általa alapított szerzetesrend tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományába. Az imádsággal és a lelki élettel kapcsolatos tapasztalatait a Lelkigyakorlatok – című könyvében foglalta össze, amely a jezsuita, illetve a szentignáci lelkiség alapja lett.

A loyolai szentnek döntő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulás kibontakozásában.

Ignác származása és ifjúkora

Ignác, eredeti nevén Iñigo López de Loyola, 1491-ben született egy baszk nemesi család sarjaként. Udvari apródként, később lovagként ambiciózus tervei voltak, amint későbbi bizalmasai utalnak rá, bátor volt „a játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és a hadakozásban. Megkísértette a test, és le is győzte”.

A fordulat

Iñigo nem volt hivatásos katona. A spanyol király felhívására azonban hadba indult, mint lovag. 1521 pünkösd vasárnapján Pamplona várának védelmében súlyosan megsebesült egy francia ágyúgolyótól. Az egyik lába azonban rövidebb maradt a másiknál. Hosszú ideig otthon kellett feküdnie, loyolai kastélyukban. Olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy Szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta őket, de aztán egyre jobban elámult, s végül egészen e művek hatása alá került.

Manréza

Először a szent remeték nagy vezekléseit és hosszú imádságait próbálta utánozni. Díszes nemesi ruháját egy koldus rongyos öltözetével cserélte fel, és egy Manréza nevű kis város melletti barlangba vonult vissza, ahol majdnem egy egész évet töltött. Ez az időszak először a küzdelem ideje volt, a már-már kétségekig fokozódó lelki gyötrődésé, később, pedig a misztikus átalakulásé.

Itt született meg a Lelkigyakorlatos könyv magja, amely később nagy segítségére volt abban, hogy társakat verbuválva közelebb vigye Istenhez a világot.

A tanulmányok időszaka

KépkivágásSok terv, tapasztalat, kudarcélmény után Ignác arra jutott, hogy tanulnia kell.

Több mint tíz évet szentelt a tanulásnak, többek közt Párizsban és Barcelonában. Gyerekekkel kellett együtt ülnie az iskolapadban, hogy latinból az elemi ismereteket elsajátítsa. Közben azonban nagy figyelmet szentelt az embereknek is.

Mindez persze nem ment nehézség nélkül. Apostoli munkálkodását egyesek gyanakodva nézték, ezért többször is az inkvizíció börtönébe került, de mindig felmentették.

Ignác vallomása önmagáról

„Az út a folyó mentén halad. Ájtatosan lépkedett ott, és egy pillanatra leült, arccal a mélyben hömpölygő folyó felé fordulva. Amint ott ült, értelmének szemei kezdtek megnyílni. Nem látomást látott, hanem sok mindent megértett és felismert, lelki dolgokat csakúgy, mint a hitre és a tudományra vonatkozókat. Mindezt olyan nagy megvilágosodással, hogy mindent egészen újnak látott.” A Zarándok

 

A Jézus Társasága születése 

Már Barcelonában fölébredt benne a vágy, hogy néhány embert maga köré gyűjtsön. Azonban csak Párizsban sikerült neki közösséget kovácsolnia. Az első társak: François Xavier, Pierre Favre, Diego Laínez, Simon Rodrigues, Nicolas Bobadilla, Alfonso Salmerón voltak. Miután elvégezték nála a lelkigyakorlatokat, arra a következtetésre jutottak, hogy „teljesen szakítanak a világgal, és a szegénység és a kereszt útjára lépnek”. Ideáljuk az apostolok élete volt.

1534 augusztus tizenötödikén közös fogadalommal pecsételték meg barátságukat Párizsban. Elhatározták, hogy segítenek a lelkeknek, és elmennek a Szentföldre; ha azonban egy éven belül nem sikerül oda eljutniuk, vagy ha nem maradhatnak tartósan Palesztinában, akkor Rómában felajánlják szolgálataikat a pápának.

Tanulmányaik befejezése és papszentelésük után Velencében várták a lehetőséget, hogy a Szentföldre induljanak. Ez azonban meghiúsult. Így elmentek Rómába jelentkezni a pápánál.

Itt lelkipásztori munkákkal és lelkigyakorlat adással kezdtek foglalkozni. A nép nyelvén ők voltak a „zarándok papok”. Közben vártak a pápa döntésére: hova is küldi őket? Hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy közösségüket renddé alakítják át, amelynek „Jézus Társasága” lesz a neve. 1540. szeptember huszonhetedikén elkészült a Regimini Militantis Ecclesiae című ünnepélyes dokumentum, amellyel III. Pál pápa jóváhagyta az új alapítást.

Ignác, mint általános elöljáró

Társai egyhangúlag Ignácot választották meg első generálisuknak.

Ignác jó tíz évig dolgozott a Rendalkotmányon, ami főleg misztikus imáiból nőtt ki, de a szabályok létrehozásában szerepe volt a tapasztalatnak, a társaival való tanácskozásnak, más szerzetesrendek tanulmányozásának és az alapos megfontolásnak is.

Mindemellett a Rend ügyeinek intézése is Ignác vállát nyomta. A Jézus Társasága gyorsan terjedt Európa szerte; Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok, többek közt a Római Kollégium (a mai Gergely egyetem).

Ignác betegeskedései mellett is fáradhatatlan volt. Egyszer maga is megállapította: „Harminc esztendő alatt akár esett, akár fújt, semmi nem tartott vissza attól, hogy az Isten szolgálatára tervbe vett munkát órára pontosan el ne kezdjem”.

1556 július harmincegyedikén véget ért Ignác földi élete. Titkára azt írta, hogy úgy halt meg, mint bárki más, de műve, a Jézus Társasága, kb. ezer taggal szilárdan állt. Ignácot 1622-ben avatták szentté, s ünnepét a következő évben felvették a római naptárba.

Milyen ember volt Szent Ignác?

Egy bizalmas barátja e szavakkal jellemezte: „Ignác atyánkban nagyszerű természet és átfogó szellem párosult egymással. Ezeknek az adottságoknak a birtokában, és Urunk kegyelmével minden erejét latba vetette, hogy nagy dolgokat vigyen végbe, és minden tette csupa tűz volt. Akár a Társaságot nézi az ember, amelyet alapított, akár a Lelki gyakorlatokat, úgy találja, hogy csupa életet árasztó szeretet, csupa lobogás, soha nem nyugvó buzgalom, állandó felhívás és ösztönzés a lelkek tettre kész, megsegítésére.” Szent Ignácra semmi sem lehet jellemzőbb, mint életének, a Lelkigyakorlatok egész szellemének és a rendi szabályok fő irányvonalának rövid, de találó foglalata:

Omnia ad maiorem Dei gloriam – Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

Joao de Deus – a brazil csodagyógyító, Abadiania

???????????????????????????????Joao Teixeira da Faria

A világ egyik legerősebb spirituális gyógyítója, aki 50 éves munkássága alatt milliók életét változtatta meg, adott új esélyt az életre. Hívei Isten Jánosának (Joao de Deus) nevezik őt szeretettel.

Gyógyulni vágyók ezrei jönnek hozzá, több mint 30 éve Abadianiába, a braziliai kisvárosba (a fővárostól 120 km-re)  a világ minden tájáról

???????????????????????????????Amikor Szent Ignác foglalja el Joao De Deus testét, akkor Joao beazonosul az Ő testével, és bicegve jár.

Szent Ignác, a Casa De Dom Ignáció védőszentje, a következőt tanácsolja:

“Minél jobban eggyé válunk Istennel – a Mi Urunkkal -, annál inkább megnyílunk Mennyei és páratlan jóságosságának Áldásai és ajándékai számára.”

Szent Ignác mindig a halálának évfordulója napján lép be Joao testébe. Energiája annyira hatalmas erejű, hogy jelenléte 20 percig lehetséges Joao testében, nehogy nagyon megterhelje a fizikai testét a magas szintű rezgésekkel (minden év: július 26-30 között jelenik meg). Az általa közvetített Szeretet energia rezgése, ami segít minden odalátogatón, annyira erős, hogy fizikai szinten is lehet érzékelni a bizsergést, az energia sűrű áramlását és a megszűnő fájdalmat.

Azokon a napokon, amikor Szent Ignác lép Joao testébe, néhány odalátogatót megölel, és Ők átérezhetik a Joao testéből átáramló energiát. Amikor elhagyja Joao testét mindig Dr Augusto lép be Joao testébe, és üzen az emberek számára:

“Dom Ignáció a világosság, ami ide vetül. A Hit és az összpontosítás mozgatja az energiát, hogy elhozza ide a Fényt. A Casa-ban végzett összes műtétet – spirituális műtéteket – Dom Ignáció felügyeli. Mindent ellenőriz, és mindenre vigyáz. Ti (az összes jelenlevő ember) az áramlattal az összpontosítás egy körét hozzátok létre, amely idevonzza a világosságot, hogy jót tehessünk. A jó megtételére könnyű létrehozni a világosság körét.”

Szent Ignác meditáció

Szent Ignác napján

dom-inacio

 Ünnepi nagy csoportos 3 részes, energetikai tisztítás a Fény Entitásai segítségével

Szombaton Július 25-én, 14:00-18:00 megemlékezés, ünnepi meditáció! 

Helye: a Parajdi Sópince ( Budapest IX. ker. Vámház körút 11-ben)

A több mint Ötvenezer kiló húszmillió éves parajdi sókristály erősíti a gyógyító energiákat, ami különleges gyógyulásokhoz és spirituális élményekhez járulhat hozzá.

 

Forrás: ThinkstockKérlek, ha megteheted  hozz egy szál fehér virágot a meditációrat, amivel emeled az ünnep hangulatát. A virág a meditáció során energetizálásra kerül, hogy a meditáció végén haza tudd vinni annak a személynek, aki a számodra a legfontosabb! ♥

Lesznek energetizált kristályok,  valamint lehetőség nyilik a saját kristályod elhozatala esetén annak tisztítására és ha szükséges újra energetizálására.

 

Lehetőség személyes konzultációra, előzetes időpont egyeztetéssel!

Kérlek, segíts abban, hogy mindenkinek jusson hely, ezért előre jelezd érkezésedet

legkésőbb péntek 15:00-ig! ( itt ) 

vagy:  allcaridade@gmail.com címen!

Köszönöm

Bővebb információ Telefonon: +36705173838, vagy   itt!

cropped-cropped-418316_265675706842198_997430156_n1.jpg

Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556)

 LOYOLAI SZENT IGNAC“Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak, azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne.”

Loyolai Szent Ignác, családi nevén Íñigo López de Loyola (Loyola, 1491, (?) – Róma, 1556, július 31.), a Jézus Társasága (jezsuita rend) alapítója.

Képkivágás

Szent Ignác ismert lelkivezető volt, aki az általa alapított szerzetesrend tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományába. Az imádsággal és a lelki élettel kapcsolatos tapasztalatait a Lelkigyakorlatok – című könyvében foglalta össze, amely a jezsuita, illetve a szentignáci lelkiség alapja lett.

 

Szent Ignác, a Casa De Dom Ignáció védőszentje, a következőt tanácsolja:

John_of_God_small“Minél jobban eggyé válunk Istennel – a Mi Urunkkal -, annál inkább megnyílunk Mennyei és páratlan jóságosságának Áldásai és ajándékai számára.”

Szent Ignác mindig a halálának évfordulója napján lép be Joao testébe. Energiája annyira hatalmas erejű, hogy jelenléte 20 percig lehetséges Joao testében, nehogy nagyon megterhelje a fizikai testét a magas szintű rezgésekkel (minden év: július 25-30 között jelenik meg). Az általa közvetített Szeretet energia rezgése, ami segít minden odalátogatón, annyira erős, hogy fizikai szinten is lehet érzékelni a bizsergést, az energia sűrű áramlását és a megszűnő fájdalmat.

Dr. Augusto de Almeida az egyik leggyakoribb entitás

Azokon a napokon, amikor Szent Ignác lép Joao testébe, néhány odalátogatót megölel, és Ők átérezhetik a Joao testéből átáramló energiát. Amikor elhagyja Joao testét mindig Dr Augusto lép be Joao testébe, és üzen az emberek számára:

“Dom Ignáció a világosság, ami ide vetül. A Hit és az összpontosítás mozgatja az energiát, hogy elhozza ide a Fényt. A Casa-ban végzett összes műtétet – spirituális műtéteket – Dom Ignáció felügyeli. Mindent ellenőriz, és mindenre vigyáz. Ti (az összes jelenlevő ember) az áramlattal az összpontosítás egy körét hozzátok létre, amely idevonzza a világosságot, hogy jót tehessünk. A jó megtételére könnyű létrehozni a világosság körét.”

Köszönet

Kedves Barátaim!

Köszönet mindazoknak, akik el jöttek a  Húsvéti 3-részes meditációra.

Íme egy gyors vélemény Mónikától: ” Hihetetlenül jól éreztem magamat, nehéz róla bármit is azonnal mondani, de mivel nem most vagyok itt először azt mondhatom: Oldja lelki és fizikai görcsöket, felszabadit, ezzel hozzájárul a természetes gyógyuláshoz. Sokat segített a negativ gondolatok elengedéséhez, ez által kapcsolataim és egészségem is pozitív irányban változott. Csak jót és köszönetet tudok mondani a meditációról. Az Isten áldja a munkádat, és továbbiakban adjon nagyon sok erőt hozzá!” K.Mónika Budapest

Sajnos kevés volt a szék a megújult falak között, de így is minden jelenlévő, ha szorosan földön ülve is,  részese lehetett a Szeretet áramlásának a Fény Entitásainak harmonizáló, ergetikai tisztító munkájának.

 

 

Nagyhéten a Húsvétra készülünk
HÚSVÉTI 3-részes MEDITÁCIÓ
2015. április 04. (Nagy szombat) 15:00-19:00-ig.
Van Egy Hely Életenergia Központban

A következő alkalom:

2015. Április 09. Csütörtök, Médiumi Meditáció                            18.30-20.00-ig  Van Egy Hely-en!

-> Előzetes külön kérésre 2 részes meditációt tartunk (18:30-21:00)!

 1. részben: (kb 55-70 perc)  spirituális tisztítás, harmonizálás,                                                      2. részben: (kb 35-40 perc)  spirituális újjáépítés történik

A Tökéletes Táplálék

Farkasbogyó, avagy a sokoldalú Goji Berry

A goji bogyó a világon a második olyan gyümölcs, amely a legnagyobb mennyiségben tartalmaz C-vitamint.

A Lycium Barbarum (a goji latin neve) számos legendás egészségnövelő hatását tudományos tanulmányok erősítik meg. Ezek:

 • immunválaszt fokozó hatás
 • kimerültség ellenes hatás
 • súlycsökkenés
 • szabadgyök gátlás

A goji gyümölcse az az élelmiszer, amely az ORAC-skálán a legmagasabb, 3472 egységnyi antioxidáns hatással rendelkezik.

A bolygónkon ismert növények közül ebben található a legtöbb béta-karotin, ami a zeaxantinttal, luteinnel együtt semlegesítik a szabadgyököket, csökkentik a bőrrák kockázatát és az időskori szemproblémák kifejlődését. B-vitaminok közül a B1, B2, B6 -ot, valamint E-vitamint tartalmaz. Ellaginsav tartalma miatt megvédi a DNS-t a mutációktól és rákmegelőző hatású. Az egyedülálló L.B. Poliszacharidok, amik megtalálhatók benne, szívvédő, rákmegelőző és immunstimuláló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Egyéb elnevezései: Wolfberry, Lícium (Lycium) gyümölcs, Farkasbogyó, Közönséges ördögcérna.

goji bogyó

béta-karotinról ismert tény, hogy segít megelőzni a szívbetegségeket és a bőrt is védi a nap káros sugaraitól.

goji bogyó a B-vitaminnak és az antioxidánsoknak is gazdag forrása, amelyek a káros szabadgyökök ellen védik meg a szervezet sejtjeit.

Gazdag továbbá poliszacharidokban, amelyek az immunrendszert erősítik. Továbbá 18 különböző aminosavat is tartalmaz és bőséges káliumforrás is.

És, mintha nem lenne elég a szív-és bőrvédő hatás, valamint az immunrendszert erősítő hatás, a béta-karotinnak és az antioxidánsoknak köszönhetően rákellenes hatással is rendelkezik.

Tartalom:

 • A goji kutatások által bizonyított jótékony hatásai
 • Tények a goji bogyóról
 • Általános tudnivalók

goji-noveny-450x.jpg
A goji kutatások által bizonyított jótékony hatásai

Szexuális zavarok

A goji-t szexuális impotencia kezelésére is használják. Beszámoltak arról, hogy a goji fogyasztása jelentősen növelte a vér androgen szintjét, ami által a páciensek sokkal energikusabbnak érezték magukat. A goji legendásan híres vágyfokozó hatásáról is. Egy régi kínai közmondás figyelmezteti a férfiakat, akik feleségüktől távol utaznak: Az, aki 1000 km-re van otthonától, ne egyen gojit. 

Allergiák

Egy, a Journal of the Beijing Medical University c. szaklapban 1992-ben megjelent tanulmány szerint a goji csökkenti az allergiás típusú reakciókkal kapcsolatos antitest szintet, valószínűleg a CD8(+) T-sejtek támogatása és a citokininek szabályozásának mechanizmusa révén. E hatásnak betudhatóan a goji hatékony a psoriasis kezelésében is.

Öregedésgátlás

A goji különleges LBP poliszacharid komplexe hatékony szekretagóg (olyan vegyület, amely az agyalapi mirigy fiatalító hatású emberi növekedési hormonjának elválasztását fokozza). A gojit tradicionálisan az életkor meghosszabbítására, a test fizikai erejének és a szexuális potencia növelésére használják. Több vizsgálat során idős embereknek naponta goji bogyót adtak 3 hétig. Számos jótékony hatást tapasztaltak: a vizsgált személyek közel 70%-ának bámulatos módon megerősödött az immunrendszere, megháromszorozódott a T-sejt transzformációfunkció, és megkétszereződött a fehér sejtek interleukin-2(IL-2) aktivitása. Az eredmény azt is mutatta, hogy valamennyi kezeltben számottevően erősödött a lelkierő és az optimizmus. Ezenkívül szinte valamennyi személy étvágya és alvásminősége is javult. A kezeltek 35%-a a szexuális funkció jelentős javulásáról számolt be. Zhang (1993) a goji egyedülálló LBP poliszacharidjának peroxidáció gátló hatását tanulmányozta, amely az idő előtti sejtelhalás elsődleges okozója. Dr Zhang és kutatócsoportja a sejtmembránok elektromos paramétereinek változását mérte, miután az élő sejteket ártalmas szabadgyököket tartalmazó oldatban 6 órán át inkubálta. Megfigyelték, hogy a szabadgyökök sejtekre kifejtett végzetes hatása meggátolható és visszafordítható az LBP poliszacharidokkal.

Látásjavítás

A goji nagyon népszerű volt a látás javítására is az ősi Kínában. A modern kínai kutatások azt mutatják, hogy a goji képes a sötét adaptációs idejét csökkenteni, és javítja a látást a nem kielégítő fényviszonyok között is. A fiziológiás scotoma (vakfoltok) csökkennek, míg az A-vitamin szintje nő a goji-t fogyasztó páciensekben.

Ízületi gyulladás és gyulladásos állapotok

Az ízületi gyulladás kialakulásában szerepet játszó szabadgyök a szuperoxid anion. Normál körülmények között az emberi szervezet képes a szuperoxid anionok termelésének szabályozására a szuperoxid dizmutáz (SOD) enzim által, amely lebontja és neutralizálja a szabad gyököket, mielőtt még azok fájdalmat, gyulladást és sejtkárosodást okoznának.

Átfogó tudományos kutatások az utóbbi 20 év során bebizonyították, hogy akut és krónikus gyulladásban a szuperoxid anionok olyan felfokozott mértékben termelődnek, hogy a szervezet SOD enzim védekező mechanizmusa képtelen azokat közömbösíteni. Ezt az egyensúly felborulást szuperoxid-mediált károsodás követi.

Az SOD védő és jótékony hatása számos betegségben, mind pre-klinikai, mind klinikai tanulmányokban bizonyított. A klinikai tanulmányok azt mutatják, hogy a szuperoxid anionoknak fontos szerepe van a human betegségek kialakulásában és, hogy ezek SOD általi eltávolítása jótékony hatással bír. Egy Kínában végzett tanulmány szerint a goji fogyasztása jelentős, 40%-os növekedést idézett elő a SOD, e rendkívül fontos gyulladás gátló enzim szintjében.

Fizikai állóképesség/enegiaszint

Kísérleti állatokon végzett tanulmány szerint az LBP jelentősen megnövelte a tűrést és kitartást a fizikai igénybevétel során és csökkentette a kimerültséget. A goji LBP fokozza a glikogén raktározását (a glikogén a szervezet elsődleges energia hordozó anyaga). A goji LBP szintén segít megterhelés utáni felépülésben. Csökkenti az izomlázat az által, hogy növeli a tejsav eltávolító enzim, a laktát-dehidrogenáz aktivitását. A vér húgysav nitrogen clearance-t is gyorsítja, ami a fizikai megterhelés során jelentkező toxin.

Vérképzés

Egy Kínában végzett tanulmány szerint az LBP gyorsítja az őssejt proliferációt és növeli a csontvelőben a monociták számát. Az LBP segíti a monociták leukocitákká érését is. A bogyó számos újkeletű klinikai vizsgálat szerint hatékony csontvelő hiánybetegségek kezelésében is. (vörösvértestek, fehérvérsejtek és vérlemezkék alacsony termelése).

Egy másik tanulmány során 3 éven át vizsgálták a goji a vér immunparamétereire, fiziológiai és biokémiai markereire gyakorolt hatását idős önkénteseken. Az eredmények azt mutatták, hogy a goji bogyó jelentős mértékben fiatalította az idősebb emberek vérének tulajdonságait.

Rákmegelőző hatás

Az interleukin-2 (IL-2) fontos citokinin (sejtfehérje) amely hatásos tumor ellenes válaszokat indukál kísérleteken előidézett rákban. Számos növényi poliszacharid fokozza az interleukin-2 (IL-2) termelődését. A goji LBP különösen aktív e tekintetben, IL-2 fokozó aktivitásáról számolt be a pekingi egyetem Farmakológiai és toxikológiai intézete 1989-ben. Az USA-ban az IL-2-t, mint immunerősítő faktort 1983 óta tanulmányozzák és alkalmazzák egyes ráktípusok és HIV fertőzés kezelésében.

Más Kínában végzett tanulmányok szerint a TA98 és TA 100 által kiváltott génmutációt gátolja. Egyes tudósok meggyőződése, hogy a goji hatékony a májdaganat megelőzésében, védi a májat és rákellenes hatású is.

Rákbetegek kezelése

Az egyik, Cao és munkatársai által 1994-ben Sanghajban végzett vizsgálat során 79 előrehaladott rákos beteget kezeltek LAK/IL-2-vel és goji LBP-vel. Eredményeik azt mutatták, hogy a páciensekben bámulatos módon visszafordultak a rosszindulatú rákos folyamatok, melanoma, vastagbél karcinóma, végbélkarcinóma, tüdőkarcinóma, nasopharyngeális karcinóma és hydrothorax betegségben szenvedőknél. A LAK/IL-2 és goji LBP-vel kezelt betegek bámulatosan magas, 40,9%-a javulást mutatott, míg a LAK/IL-2-vel kezeltek esetében csupán 16,1%-os volt ez az arány. Azt is megfigyelték, hogy a rák jóval hosszabb idő után újult ki azoknál a betegeknél, akiket e kombinált kezelésben részesítettek. Az eredmények azt mutatják hogy a goji LBP a rák gyógyításában adjutánsként használható.

Egy másik Kínában végzett tanulmány szerint az LBP jótékonyan hatott a radioterápia során, és növelte a rákbetegek ellenálló képességét. Egy rákbetegeken végzett tanulmány szerint a goji növelte mind a limfocita transzformáció sebességét, mind pedig a fehér sejtek számát (amely az immunfunkció mutatója).

Az LBP hatása és mechanizmusa, amelyet a humán leukemia HL-60 sejtek növekedésének gátlására kifejt, szintén kutatások tárgya. Az LBP képes gátolni ezeknek a leukemia sejteknek a növekedését, és elősegíti azok elhalását (apoptosis). Lewis Lung-ráksejteket vittek át C57BL egérbe és bizonyították a goji LBP rákellenes hatását.

Szív- és érrendszeri egészség megőrzése

A lipid peroxidázok vérben történő felhalmozódása szív- és érrendszeri betegségekhez, szívinfarktushoz, érszűkülethez és stroke-hoz vezethet. Vérünkben jelen van az antioxidáns enzim, a szuperoxid dizmutáz (SOD), amely felveszi a harcot a lipid peroxidációval, azonban a SOD szintje az öregedés során egyre csökken. Egy klinikai tanulmányban azt tapasztalták, hogy a goji fogyasztása jelentős mértékben, 40%-al növelte az SOD szintet és 65%-al csökkentette a lipid peroxidáz szintjét.

Egy másik tanulmány szerint a goji flavonoidjai védő hatást fejtenek ki a vörösvértestekre. E védő hatást patkányon, a máj mitokondriumaiban és a vörösvértestekben Huang és munkatársai vizsgálták Kínában (1999). Megfigyelték, hogy a mitokondriális lipid peroxidáció jelentősen csökkent a goji flavonoidok hatására, és a mitokondriumok membrán fluiditását szintén hatékonyan védte. A vörösvértestek alakjukat megőrizték a goji flavonoid kezelés következtében, míg a kontroll vörösvértestek jelentős károsodást szenvedtek az oxigén szabadgyököktől.

Cukorbetegség (felnőttkori, nem inzulin-függő)

A goji-t Kínában a felnőttkori cukorbetegség kezelésére régóta használják, mivel egyensúlyban tartja a vércukor szintet és az inzulin választ.

Emésztőszervi zavarok

Mongóliában a hagyományos gyógyászatot kutató intézetben végzett vizsgálatok szerint a goji alkalmas az atrofikus gastritis kezelésére, amely egy, a csökkent gyomoraktivitás következtében fellépő emésztési zavar. A betegek minden alkalommal teljes gyümölcsöt fogyasztottak napi 3 alkalommal az étkezések előtt, 2 hónapig vagy ennél hosszabb ideig, és kiváló eredményeket tapasztaltak.

Magas vérnyomás

A goji LBP endotél sejtekre kifejtett hatását Jia és munkatársai 1998-ban vozsgálták Kínában. Eredményeik azt mutatják, hogy a patkányokban a magas vérnyomás kialakulása nagymértékben megakadályozható goji LBP adásával.

Immunitás

Egy tudományos közleményben, amely a Recent Advances In Chinese Herbal Drugs folyóiratban jelent meg, Dr Zhou Jinhuang kimutatta, hogy a goji poliszacharidjai növelik a sejtmediált és humorális immunválaszokat.

Már 5-10 mg/kg napi dózis esetén is egy hét után nőtt a szervezet leghatékonyabb betegség ellen küzdő immunsejtjeinek (T-sejtek, citotoxikus T-sejtek és természetes “killer-sejtek”) aktivitása kisérleti állatokban az LBP poliszacharidok hatására. Több tanulmány azt mutatja, hogy a goji a limfocita transzformáció sebességét növeli és javítja a makrofágok fagocitotikus funkcióját állatkisérletekben. Az LBP segít a lép konkavalin A által indukált limfocita transzformációjában, valamint növeli a T-sejt függő antigen (SRBC) antitest reakcióját, ami azt jelenti, hogy az LBP szelektiven erősiti a T-sejt immunválaszt. Az LBP azáltal növeli a T-sejtek immunválaszát, hogy megnöveli a T-sejtek felületén az E-receptorok számát vagy növeli maguknak a T-sejteknek a számát. Az LBP szintén alkalmas ólommérgezés kezelésére, mivel gátolja a T-sejtek redukcióját és késlelteti az ólom által kiváltott allergiás reakciót.

Egy Kínában időseken végzett tanulmány szerint a goji fogyasztása során megnőtt a szérum lizozin, IgG és IgA szintje valamennyi vizsgált személy esetében. Az interleukin –2 (IL-2) aktivitása 2,26-szorosára növekedett a vizsgálatban résztvevők kétharmadában.

Terméketlenség

A goji-t ázsiai orvosok régóta használják a terméketlenség gyógyítására. Mégis az, hogy a goji mely alkotórésze hatékony és az milyen hatásmechanizmussal bír, máig ismeretlen. Wang és munkatársai (2002) vizsgálták a goji LBP spermium epitél sejtekre gyakorolt hatását in vitro. Azt találták, hogy az LBP gátolta a hipertermia által előidézett szerkezeti károsodást. Azt is tapasztalták, hogy a goji LBP megnövelte a sejtek élettartamát. Az oxidatív stresszt a szerkezeti károsodás és sejthalál egyik fő okának tartják a testikuláris sejtekben. Wang és munkatársai vizsgálták a LBP hatását az uv-fény által indukált peroxidációra és a citokrom C szint szabadgyökök általi redukciójára. Azt tapasztalták, hogy az LBP mindkét folyamatra jelentős gátló hatást fejtett ki. Eredményeik tudományosan is bizonyították a goji tradicionális gyógyászatban tapasztalt terméketlenség gyógyító hatását.

Májvédelem

A goji-ból egy új cerebrozidot izoláltak, amely képes megvédeni a patkányok más sejtjeit a szén tetraklorid okozta mérgezésben. Egy másik tanulmányban Kim és munkatársai (1999-ben) azt találták, hogy a goji cerebrozidok megőrzik a máj mitokondriális glutation szintjét a reaktiv oxigén gyökök eliminálása révén és ezáltal csökkentik a lipid peroxidációt és a sejtkárosodást.

Kóros elhízás

A gojit úgy is vizsgálták, mint a kóros elhízásban hatékony szert. A páciensek minden reggel és délután goji teát fogyasztottak. Az eredmények kiválóak: valamennyi kezelt jelentős súlyt vesztett. Egy állatkísérletben azt tapasztalták, hogy a goji LBP fokozta a táplálék energiává alakítását és csökkentette a testsúlyt.

Szájüregi betegség

A goji emberi fogíny fibroblasztok gyökérhez való tapadására és növekedésére gyakorolt hatását in vitro vizsgálta Liu (1992), a xiani egyetemen Kínában. Eredményei azt bizonyítják, hogy az LBP már alacsony dózis esetén is képes volt növelni a fibroblasztok tapadását és növekedését a gyökér felszínén. A goji képes elősegíteni az új periodontális szövet képződését.

Kísérleti egereken tanulmányozták a Lycium Barbarum poliszacharidjainak hatásait

Abból a célból fecskendeztek Lycium Barbarum polysaccharidot (LBP-4) és néhány nehézfémet kísérleti egerek testébe, hogy megfigyeljék az eredményeket. 120 Nőstény egeret véletlenszerűen 4 csoportba osztottak. Minden egyes egeret kg-ként 5,10, és 20 mg LBP-4-el etettek meg. Mindennap lejegyezték az elfogyasztott táplálék súlyát és az egerek testsúlyát.

21 nappal később meghatározták a kálcium, magnézium, cink és vas tartalmat az egerek izomzatában és csontjában. Az eredmények azt mutatták, hogy az LBP-4 hat fajta monosacharidból áll, ami az egerekben fokozta az étel feldolgozási mértéket, valamint a cink és a vas tartalmat, ezenkívül csökkentette a testsúlyt.

Tények a goji bogyóról

 • 19 aminosavat (a fehérjék építőkövei) tartalmaz, amelyek közül 8 esszenciális, azaz nélkülözhetetlen az élethez.
 • 21 nyomelemet tartalmaz, köztük germániumot, amely ritkán fordul elő élelmiszerben, és amely rákellenes hatású.
 • Több fehérjét tartalmaz (13%), mint a teljes kiőrlésű gabona.
 • Az antioxidáns karotinoidok egész tárházát tartalmazza, beleértve a béta-karotint is (és jobb forrása annak, mint a sárgarépa!), és a zeaxantint, ami a szemet védi. Minden élelmiszernél több karotinoidot tartalmaz.
 • Még a narancsnál is több C-vitamin található benne.
 • Valamennyi B-vitamin megtalálható benne, amelyek nélkülözhetetlenek a táplálék energiává alakításához.
 • E-vitamint is tartalmaz, ami ritkán fordul elő gyümölcsökben, csak gabonában és magvakban.
 • Béta-szitoszterolt, egy gyulladásgátlót is tartalmaz, amely szintén csökkenti a vér koleszterin szintjét és amelyet szexuális impotencia és prosztata megnagyobbodás kezelésére is használnak.
 • Esszenciális zsírsavakat is tartalmaz, amelyek szükségesek a szervezet hormontermeléséhez, és az agy és idegrendszer tökéletes működéséhez.
 • Ciperont is tartalmaz, és ez a szeszkviterpén előnyösen hat a szívre és a vérnyomásra, és kedvezően befolyásolja a menstruációs zavarokat. A méhnyakrák kezelésére is használják.
 • Szolavetivont tartalmaz, amely erőteljes gombaölő és baktériumölő vegyület.
 • Fizalint tartalmaz, amely hatásos a leukémia főbb típusainak kezelésében. Bebizonyították erről a vegyületről, hogy növeli a lép természetes “killer-sejt” aktivitását, a normál és a tumoros egérben, és rákellenes hatása széles spektrumú. A hepatitisz B kezelésében is használják.
 • Betaint tartalmaz, amely a máj kolin termelésében tölt be szerepet, és amely vegyület jótékonyan hat idegesség esetén, javítja a memóriát, gyorsítja az izomnövekedést és védi a májat is. A betain metil csoportjai révén a szervezet energia folyamataiban is részt vesz, segít csökkenteni a homocisztein szintet, amely a szívbetegségek elsődleges rizikófaktora. DNS védő hatása is ismert.

 goji-bogyo-2-450x.jpgA goji bogyó gazdag C-vitamin-forrás, 500-szor annyi C-vitamint tartalmaz súlyarányosan, mint a narancs, és többet, mint bármilyen más gyümölcs. (Valójában a homoktövis tartalmazza a legtöbb C-vitamint, és a narancshoz képest annak is csak maximum 100-szoros a tartalma. – a szerk.) Az A-vitaminnak is kiváló forrása, ami nem meglepő, hiszen a bogyó maga is szép vörös színű. Tartalmaz továbbá B1-, B2-, B6- és E-vitamint, amelyek köztudottan antioxidánsok.

szelénium és a germánium bőséges forrása is, és számos klinikai vizsgálatban, köztük rákbetegek gyógyításában is alkalmazták: a kemoterápiában részesülő rákbetegek esetén májvédő hatással bír. A távol-keleti medicinában a chi-hiányt korrigálja e két elem. Ez azt jelenti, hogy az alacsony energiájú emberek, akik álmatlanságban, szívritmuszavarban, és szorongásban szenvednek, jobban érzik magukat, ha goji bogyót fogyasztanak.

A gyümölcs 18 aminosavat (többet, mint a lépes méz) és 21 féle nyomelemet tartalmaz, valamint linolénsavat és több béta-karotint, mint a sárgarépa.

In vitro tanulmányok azt mutatják, hogy a goji bogyóban található ásványi anyagoknak köszönhetően több féle ráksejtet is elpusztíthat. Feltételezhetően olyan mechanizmussal, hogy meggátolja a ráksejtek osztódását, amely által csökken azok reproduktív kapacitása. Egy Japánban végzett átfogó tanulmány szerint, a kontroll csoporthoz képest a rákbetegek 58%-ában csökkent a tumornövekedés a goji bogyó hatására. Egy Mongóliában végzett tanulmány azt mutatta, hogy a goji bogyót fogyasztó betegeknek jelentősen megnőtt a limfocita aktivitása, és vérük “megfiatalodott”.

A Lycium Barbarum (a goji latin neve) számos legendás egészségnövelő hatását tudományos tanulmányok erősítik meg. Ezek:

 • immunválaszt fokozó hatás
 • kimerültség ellenes hatás
 • súlycsökkenés
 • szabadgyök gátlás

A goji gyümölcse az az élelmiszer, amely az ORAC-skálán a legmagasabb, 3472 egységnyi antioxidáns hatással rendelkezik.

Az ORAC-skála az USA mezőgazdasági minisztériuma által standardizált minősítés az élelmiszerek antioxidáns szintjének mérésére. Az ORAC az “Oxygen Radical Absorbance Capacity” (oxigén gyök abszorbancia kapacitás) kifejezés rövidítése, és egysége az ORAC-egység/ 100 g élelmiszer.
Általános tudnivalók

goji-berry-250x.jpgA “goji” növénytanilag a burgonyafélék családjába tartozik, latin neve Lycium barbarum. Az egyik legfontosabb, amit tudni kell róla, hogy gátolja az öregedést és egészségjavító hatással bír. Mind Kínában, Mongóliában és Tibetben igen fontos tápanyagként és roborálószerként tartják számon.

A goji berry a világ második leggazdagabb C-vitaminforrása!

A hagyományos keleti gyógyászat már több mint 5000 éve használja. Az ősi kínai gyógyászatban a szem, a máj és a vesék gyógyítására használták. A kínai orvoslás szerint a máj felel látásunkért, így “tiszta” májjal búcsút mondhatunk a szem problémáinak is. A tradicionális kínai gyógyászatban évezredek óta különleges és fontos szerepe van a lícium gyümölcsének.

A kínai emberek egészségmegőrző (immunrendszer erősítő, májvédő, látásjavító, keringésjavító) és nemi vágyserkentő szernek tartják. Fogyasztják nyersen, gyógyteába áztatva, kompótba keverve és levesbe főzve.

A gyümölcs az utóbbi időben a nyugati orvostudomány érdeklődését is felkeltette, és különböző területeken (rákkutatás, öregedés, immunfunkciók és cukorbetegség) tudományos vizsgálatokat folytatnak.

Tápanyag tartalom szempontjából nincs párja: 18 különféle aminosavat, köztük a 8 esszenciális aminosavat is tartalmazza, amelyek létfontosságúak a fehérjék felépítéséhez. Ezenfelül 21 ásványi anyagot, többek között cinket, rezet, vasat, kalciumot, szelént, foszfort, germániumot is tartalmaz. 500-szor több C-vitamin van benne, mint a narancsban, ami nélkülözhetetlen az egészséges sejtfejlődéshez.

A bolygónkon ismert növények közül ebben található a legtöbb béta-karotin, ami a zeaxantinttal, luteinnel együtt semlegesítik a szabadgyököket, csökkentik a bőrrák kockázatát és az időskori szemproblémák kifejlődését. B-vitaminok közül a B1, B2, B6 -ot, valamint E-vitamint tartalmaz. Ellaginsav tartalma miatt megvédi a DNS-t a mutációktól és rákmegelőző hatású. Az egyedülálló L.B. Poliszacharidok, amik megtalálhatók benne, szívvédő, rákmegelőző és immunstimuláló tulajdonságokkal rendelkeznek.

goji-bogyo-termesztes-2-450x.jpg

A Tibeti Fennsík és Belső Mongólia közötti Ningxia síkságon termesztik a goji-t teljesen vegyszer mentesen, immár 2000 éve. A Himalájából lezúduló patakok a Jangce folyóba torkollva érik el Ningxia síkságot, példátlan összetételű, ásványi anyagokban és más tápanyagokban gazdag vízzel táplálva a termőföldet. Az ott dolgozó földművesek szerint a rendkívüli hőingadozások (-20 és +40 fok között) az alkalikus termőfölddel együtt felelősek a bogyók egyedülálló tápértékéért.

A goji gyümölcsöt a vesszőn hagyják érlelődni, majd kézzel leszüretelik, 5 napig szárítják a napon, ezt követően gondosan, méret szerint hat csoportba szétválogatják.

“>goji-bogyo-termesztes-450x.jpg

A tartományban élő emberek erősek, egészségesek, hosszú életűek. Az öregek úgy tartják, a gojinak köszönhetik hihetetlen szívós szervezetüket, ami egész életük során ellenállt a betegségekkel szemben.

Forrás:
Gary Young, Dr. Roland Lawrence, PhD, MarcSchreuder – Ningxia Wolfberry: A Tökéletes Táplálék; liciumgyumolcs.hu

Mi az immunrendszer?

        Mi az immunrendszer?

Az immunrendszer a szervezet védekező mechanizmusa, egy adott antigén hatására kialakuló, az esetleges fertőzés elleni védekezésben részt vevő sejtek, szövetek és szervek együttese. Ennek a szervrendszernek a működése az immunitásban nyilvánul meg. Ennek a szónak jelentése: védettség, mentesség. Az immunrendszer fő feladata, hogy megkülönböztesse a saját és nem saját, vagyis idegen anyagokat.

( idézet:A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

Immunerősitő  növények, gyógyító csodareceptek,házilag:

Az itt leírtak alkalmazása csak saját felelősségre történhet!
A felelősség kizárása:A gyógyitonövények.hupont.hu, oldalain megjelenő tartalmak helyességéért!

HARMÓNIÁBAN   A  TERMÉSZETTEL

saw_a_fairy.jpg

(Josephine Wall -festménye)

TERMÉSZETES  GYÓGYHATÁSÚ  KÉSZÍTMÉNYEKKEL  AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT 

A méz

Felhasználása:

-25 dkg mézet összekeverünk 10 dkg préselt fokhagymával és 4 citrom levével. Naponta 1 evőkanállal fogyasztunk belőle, megfázás, egyéb betegség esetén lehet növelni az adagot.A méz és fokhagyma minden előnye egy kis vitaminnal megfűszerezve, könnyen fogyasztható formában……………………….

                                             A fokhagyma

       59688_512621248780938_2031029287_n.jpg

( http://www.facebook.com/drtihanyi?fref=ts(pl. influenza ellen)

Felhasználása:

Egy nagyobb gerezd fokhagyma levének a felét préseljük ki, és néhány gyömbérgyökér darabkát tegyünk egy csészébe. Adjunk hozzá egy evőkanál citromlevet, és egy teáskanál mézet. Az így összeállított keverékre öntsünk forrásban lévő vizet, és legalább 5 percig áztassuk. Forralni nem szabad!
Ezt az italt naponta 1 órával lefekvés előtt kell meginni. Amennyiben a betegség tünetei már valakin mutatkoznak, annak ebből az italból naponta 3-szor kell egy csészével innia.Amennyiben nem áll rendelkezésre friss fokhagyma, akkor a fokhagyma-kivonat, vagy a paszta is használható. A fokhagyma erős szagánal elkerülése érdekében a szánkban friss petrezselymet kell szétrágnunk.

Mézes fokhagyma

Két gerezd fokhagymát nyomjunk át fokhagymanyomón, majd keverjük el 1 teáskanál mézzel. Naponta 4-5-ször ismételjük, hiszen ez a legjobb természetes antibiotikum, 2-3 nap alatt kitakaríthatja a kórokozókat aszervezetből.

FOKHAGYMA TINKTÚRA

Fokhagyma eszencia kúra -( Dr Domján Lászlótól)

Hozzávalók  és  kelkészítés :

33 dkg megtisztított fokhagymát fokhagymaprésben szétnyomunk, majd10 napig áztatjuk 3 dl,96%-os, gyógyszertárban kapható alkoholban, lezárt
üvegben. Közben naponta egyszer fellötyköljük, hogy a fokhagyma hatóanyagainak kioldódását ezzel is serkentsük. Ezt követően a pépet tiszta ruhán átszűrjük üvegbe. A nyert folyadék tömény, ragacsos fokhagymakivonat.

 •  Adagolása: mindig evés előtt kell meginni, kevés tejben, gyümölcslében
  vagy vízben elkeverve:
  Reggel – Délben – Este
  1. nap: 1 csepp – 2 csepp – 3 csepp
  2. nap 4 csepp – 5 csepp – 6 csepp
  3. nap: 7 csepp – 8 csepp – 9 csepp
  4. nap: 10 csepp – 11 csepp – 12 csepp
  5. nap: 13 csepp – 14 csepp – 15 csepp
  6. nap: 15 csepp – 14 csepp – 13 csepp
  7. nap: 12 csepp – 11 csepp – 10 csepp
  8. nap: 9 csepp – 8 csepp – 7 csepp
  9. nap: 6 csepp – 5 csepp – 4 csepp
  10. nap: 3 csepp – 2 csepp – 1 csepp
  11. naptól: napi 3 x 25 csepp, amíg a folyadék el nem fogy.
  A kúra idején érdemes a szokásosnál több folyadékot fogyasztani.
  7 évig nem kell megismételni a kúrát. Ha valaki kedvet érez hozzá,
  javaslom próbálja ki, hiszen veszélytelen, és viszonylag olcsó szerről
  van szó.

Az Aloé

 • AloezseléSzükségünk lesz:
  – 1 db aloe vera levélre (50 ml)
  – 4 csepp jóminőségű levendulaolajra

Vágjuk félbe egy éles késsel az aloe vera levelet és húzzuk végig a kést a két fél-levélen, hogy kinyerjük belőle az értékes aloe gélt. A kocsonyás, tiszta aloe zselét tegyük egy keverőgépbe. Adjuk hozzá a levendulaolajat (50 ml aloéhoz 4 cseppet) és alaposan turmixoljuk össze a keveréket.

Töltsük fémtégelyekbe, vagy üveg krémesdobozkákba a kenőcsöt, zárjuk le és tegyük a hűtőszekrénybe. Három-négy hétig áll el.

A zselével a rovar- és szúnyogcsípéseket, enyhébb égéseket és a napsütés okozta leégést is sikeresen kezelhetjük.

Hűsitó aloe vera krém házilag:

Tarthatsz Aloé verát az otthonodban, például a konyhában is. Csupán le kell törnöd egy levelét, ha szükséged van a hatóanyagára.

Ezt a receptet Jézus születése előtt 300 évvel a görögök találták ki, s évszázadokon keresztül azóta is alkalmazták különböző változatait.

A krém eredetileg méhviaszból, olajból és vízből készült, ez a változat az Aloé vera géltől lesz könnyen kenhető. Nappali és éjszakai krémnek egyaránt használható.

Hozzávalók:

-1 evőkanál aloé vera gél, 150 ml kukoricaolaj, 1 evőkanál fehér méhviasz, 2 evőkanál vízmentes lanolin, 2 evőkanál levendulavíz, 2-3 csepp kamillaolaj

Elkészítés:

Az aloé vera gélt és a kukoricaolajat tálba tesszük, habverővel vagy mixerrel összevegyítjük. A méhviaszt és a lanolint tálba téve gőz fölött megolvasztjuk, és lassan hozzáadjuk az olajos aloé vera keveréket. A levendulavizet és a kamillaolajat a még meleg egyedhez keverjük. Kamillaolaj helyett – ízlés szerint – más illóolajat is használhatunk. Az így készült elegyet addig keverjük, míg a krém teljesen kihűl és megszilárdul. Porcelántégelybe szétosztjuk, és hűtőszekrényben tároljuk.

PITYPANGMÉZ

time_flieskep.jpg
FOGYASSZUK MÉRTÉKKEL, torokfájás, meghülés, influenz, epe kezelésére!

Szükségünk lesz:

–  220 db pitypangvirág fejére
– 2 db karikára vágott citromra
Ezeket tegyük 1 l vízbe, hagyjuk 15 percig forrni, keverés mellett. Ha levettük a tűzről, szűrjük le alaposan, lehet még zacskóban ki is nyomni. Aztán mérjük le a levet, és ahány deci annyi cukrot tegyünk bele. Ezt az oldatot főzzük nagyon lassan, nehogy megégjen a cukor. Ha kihűlt rakjuk edényekbe.
Nagyon jó gyógyszer köhögésre, légcsőre. Naponta, reggelente 1-1 evőkanállal kell bevenni belőle.

Biocitromos fokhagyma

533195_3866896948757_455726688_n.jpg

-kiváló  hatással  bir a vérnyomás  csökkentésében és  az érrendszer  tisztitásában,ugyanakkor  immunerősitő…..

 • Hozzávalók:
 • –  30-(35) dkg bio  fokhagyma
 • – 4 egész  bio  citrom
 • – 1,2  liter  forró  víz

Elkészités:  a fokhagymákat  megpucoljuk maj  leturmixoljuk  a citomokkal  együtt.A citromokat  hajastól ,magvastól (  mindenestől) felhasználjuk.A leturmixolt  masszát  beletesszük  a forró  vizbe,amit előre  felforralunk  egy inox  edényben.Eggyet  rottyan  együtt  az  egész majd  haggyuk  kihülni.Végül  müanyag  szürőn  van gézen  átszürjük ,igy sima  fehér  ,kissé  sárgás  italt  kapunk  végeredményként.

Hogyan  használjuk?

-kis  kupicával(  fél  deci) naponta ,14  napon  kersztül  ajánlatos  fogyasztani,ha lenet éhgyomorra.Aztán  egy hét  szünet és  megint 3- szor   két  hetes fogyasztása  ajánlott .

A kura  eredménye  önmagáért  beszél ,ezért ha teheti  próbálja  ki .

Egészségére  🙂

Read more: http://gyogyitonovenyek.hupont.hu/16/immunerosito-csodaszerek#ixzz3WFjq6fze

A harangok Rómába mennek…

A harangok Rómába mennek…

foto

A húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagyhét legfontosabb napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat. Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, „a harangok Rómába mennek”, s legközelebb csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, sokfelé friss sóskát, spenótot, vagy éppen csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így jobb lesz a termés. A csirkéket is friss zölddel etették.

Azt mindannyian tudjuk, hogy nagypénteken tilos húst enni. Az ilyenkor szokásos étrend a rántott leves, a tészta, az ecetes-hagymás hal, amit ruszlinak is hívnak, vagy éppen a tojásos, tejes ételek. Tipikus böjti ebéd a bableves és mákos tészta is. Általános hiedelem szerint nagypénteken nem sütnek kenyeret, mert az ilyen kenyér kővé válna. Nagypénteken nem raktak tüzet sem, kenyeret már csak ezért sem süthettek. A pénteki nap általában sem tartozik a szerencsés napok közé, nagypéntek különösen nem, hiszen a keresztény egyház szerint ez Jézus megfeszítésének emléknapja. Időjárással kapcsolatos jóslások is fűződnek ehhez a naphoz. Eső esetén jó tavaszt jósolnak, ám ha nagypénteken szép az idő, akkor üszkös, rossz termés lesz. A víz, amely megtisztít, különös jelentőséggel bír ezen a napon. Úgy tartják, aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog a betegség. Ezt a mosdást nemcsak betegség ellen tartották jónak, hanem szépségvarázslónak, sőt a szeplő ellenszerének. A csépai hiedelem szerint szótalan víznek kellett lennie, vagyis menet közben, sem jövet, sem közben nem volt szabad megszólalni. A nagypénteki jószágfürösztés is sokfelé volt ismert, hasonlóan egészségvarázsló célzattal.

A tisztasággal volt kapcsolatos a féregűzés is, melynek nagyszombat volt az ideje. Jászdózsán nagyszombaton reggel, mikor először szólaltak meg a harangok, a gazdasszony kiabált, miközben söpörte a ház falát: „Kígyók, békák távozzatok!” Volt, ahol a fazekakat összeütögetve még nagyobb zajt csaptak, és a férgeket jelképező szemetet söpörték ki a kocsiútra. Gyerekjátékként is fennmaradt a nagyszombati féregűzés. Haranggal, csengővel a nyakukban szaladták körbe a házat:

Kígyó, béka, távozz el a háztú,
kígyó, béka, távozz el a háztú!
(Barna 1979: 90)

Csépán úgy vélték, hogy nagyszombaton a ház körülseprésével a boszorkányokat is elhajtják. A ma is gyakorolt és közismert húsvéti nagytakarítás többnyire meszeléssel, mázolással egészült ki. Így ír erről visszaemlékezésében Vankóné Dudás Juli Galgamácsáról: „A lányok mázolták, meszelték, tapasztgatták a falakat, a padot, mely az ablak alatt állt egész nagyhéten. Ez a padka földből volt, az ablak alatt, közvetlen a fal tövében”.

Bánj úgy saját magaddal..

 

„Bánj úgy saját magaddal, ahogyan a számodra legkedvesebb személlyel tennéd!” – Louise Hay

tukor-gyakorlat„Arra jöttem rá, hogy csupán egyetlen dolog megoldást jelenthet minden problémára, ez pedig az, ha szeretjük magunkat. Ha az emberek minden nap csak egy kicsit szeretik jobban saját magukat, életük bámulatos módon ível fölfelé. Jobban érzik magukat. Megkapják azt a munkát, amit szerettek volna. Elegendő pénzük van. Kapcsolataik vagy fejlődésnek indulnak, vagy újak alakulnak a negatívak helyett. Szeretni önmagadat egy csodálatos kaland. Olyan, mint repülni tanulni. Képzeld el, ha mindannyian képesek lennénk repülni, ahányszor csak szeretnénk! – izgalmas lenne. Kezdjük hát el szeretni önmagunkat, most.„

 

Lássunk néhány utasítást, amely segít, hogy jobban szeresd önmagad:

 • Hagyj fel minden bíráskodással.
 • A bírálat sosem változtat a dolgokon. Ne kritizáld magad. Úgy fogadd el önmagad, ahogy vagy. Minden ember változik. Ha bírálod magad, negatív irányú változáson mész át. Mikor pedig elfogadod magad, pozitív változások következnek be.
 • Bocsáss meg magadnak.
 • Engedd el a múltat. Minden tőled telhetőt megtettél a legjobb képességed és tudásod szerint. Most pedig fejlődsz és változol, életedet pedig másként éled majd.
 • Ne félemlítsd meg magad.
 • Hagyj fel az ijesztő gondolataiddal, így rettenetes élni. Találj olyan gondolati képeket, amelyek örömet szereznek és megnyugtatnak, amelyek segítenek kikapcsolni a vészjósló gondolatokat.
 • Légy gyengéd, kedves és türelmes.
 • Legyél gyengéd magaddal. Legyél kedves. Legyen magadhoz türelmed, amíg megtanulod az új gondolkodásmódot. Bánj úgy magaddal, mint azzal, akit nagyon szeretsz.
 • Légy kegyes elmédhez.
 • Az öngyűlölet nem más, mint saját gondolataidnak gyűlölése. Ne gyűlöld magad a gondolataidért. Inkább finoman változtass rajtuk.
 • Jutalmazd meg magad.
 • A bírálat lerombolja a belső szellemet, a dicséret pedig építi azt. Annyiszor dicsérd meg magad, amennyiszer csak tudod. Mondd magadnak, hogy milyen jól is csinálod minden kis dolgod.
 • Támogasd magad.
 • Találj módot arra, hogy támogatni tudd önmagad. Nyújtsd ki karjaid és engedd, hogy segítsenek. Erősnek kell lenned ahhoz, hogy segítséget tudj kérni, mikor szükséged van rá.
 • Szeresd a negatívumaidat.
 • Tudatosítsd, hogy te hoztad létre rossz szokásaidat, hogy kielégítsenek bizonyos vágyakat. Most pedig új és pozitív módokat fogsz találni e vágyak kielégítésére.
 • Vigyázz a testedre.
 • Informálódj a megfelelő táplálkozásról. Mire van szüksége a testednek ahhoz, hogy optimális energiamennyiséghez és vitalitáshoz jusson? Csinálj különböző gyakorlatokat. Találd meg, milyen típusú gyakorlatokat kedvelsz inkább. Ápold és tiszteld lényed templomát.
 • Végezz tükör-gyakorlatot.
 • Gyakran nézz a tükörbe. Fejezd ki magad előtt a benned levő, egyre növekvő szeretet érzését. Mikor tükörbe nézel, bocsáss meg magadnak. Beszélj szüleidhez, és nekik is bocsáss meg. Mondd, hogy „Szeretlek, igazán szeretlek!”, legalább egyszer egy nap.
 • Szeresd magad. Most.
 • Ne várj addig, amíg jobban leszel, amíg lefogysz, amíg munkát kapsz vagy rálelsz egy társra. Kezdd el most – és tégy meg minden tőled telhetőt.
 • Szórakozz.
 • Emlékezz vissza azokra a dolgokra, amik gyerekként örömmel töltöttek el. Építsd be ezeket mostani életedbe. Találd meg a módját, hogy bármi amit teszel, szórakoztató legyen számodra. Engedd kifejeződni az élet örömeit. Mosolyogj. Nevess. Örvendezz. és az Univerzum megörvendeztet!

Forrás: Egyed Zsuzsanna

Louise Hay, az „Éld az életed” című nemzetközi bestseller írója egy metafizikus egyetemi előadótanár, több mint 50 millió világszerte eladott könyvvel a háta mögött. Több mint 30 éven keresztül segítette az embereket világszerte, hogy felfedezzék és megvalósítsák a saját kreativitásukban rejlő maximális potenciált, a személyes fejlődést és öngyógyítást segítve. Az Oprah Winfrey Show mellett több amerikai és külföldi TV- és rádióműsorban szerepelt.

 

Készíts otthon egészséges fogkrémet!

Jobb a kókuszolaj bármilyen fogkrémnél!

Képtalálat a következőre: „kókuszolaj”Egy új tanulmány szerint a rendszeresen fogmosás céljából használt kókuszolaj segít megőrizni a fogak egészségét, és fehérebbé is varázsolja azokat.

Csupán pár kanállal szükséges belőle, és használata máris tisztább, egészségesebb fogakat eredményez. A kókuszolaj erős antibakteriális és gombaölő hatással rendelkezik, ráadásul így a károsnak tartott fluorid sem kerül a szánkba.

A kutatás tárgyát képező tanulmány szerint a kókuszolaj hatékonyan irtja ki a szájüregben fellelhető baktériumokat, felszívódva, a véráramba jutva pedig a Candida gombára is gyógyírt jelent. A Candida egy élesztőgomba, számos betegség okozója lehet, éppen ezért, ha felbukkan szervezetünkben, ajánlatos speciális diétát tartanunk. De, mint tudjuk, minden betegséget jobb, ha megelőzünk, ezért legyünk elővigyázatosak.

Kutatások alapján bebizonyították, hogy a kókuszolaj rendszeres használatával hatékonyan megszabadulhatunk a Candida okozta tünetektől.

Készítsünk otthon kókuszolaj fogkrémet, és cseréljük le a bolti fogkrémet.

Hozzávalók:

 • 7 evőkanál kókuszolaj,
 • 7 evőkanál szódabikarbóna,
 • 30 csepp illóolaj tetszés szerint,
 • másfél teáskanál Stevia.

Elkészítés: a hozzávalókat keverjük el alaposan, tegyük egy tégelybe vagy kisebb befőttesüvegbe, és használjuk rendszeresen. Keverhetjük kézi mixerrel ki, így kellemesebb állagú lesz. A hatása rövid időn belül látható és érezhető.

Forrás: twice.hu

Egy tea, amely 50 betegség kezelésére jó…..

Egy tea, amely 50 betegség kezelésére jó, megöli a parazitákat, és méregtelenít is!

Gyömbér virág

Indiában a kurkumát már évezredek óta használják betegségek gyógyítására. Ma már ezt a fűszernövényt nagyon sok országban ismerik és alkalmazzák, és egyre többen vannak, akik az egészségmegőrző hatásáért szeretik.

Azt ma már tudományosan bebizonyították, hogy a sárga gyömbérgyökérből készült por segít a rák, valamint az időskori elbutulás megelőzésében és kezelésében. Kiválóan kezeli a csömört, az émelygést, hányingert, és hatékonyan méregteleníti az egész szervezetet.

A következő recept alapján készítsünk házi kurkumás gyógyitalt.

kurkuma

gyömbér

 

 

Szükségünk van:   
– fél kanál felkockázott gyömbérre
– fél kanál őrölt fahéjra
– két csipet kurkumára

kardamom mag

– kevés kardamom magra
– 500 ml vízre
– fél bögre tej
– kevés mézre

Elkészítés:

Tegyük egy tálba az összes alapanyagot, majd öntsünk rá 500 ml forró vizet. Keverjük el, majd adhatunk még hozzá egy kevés forró tejet is. Hagyjuk állni, ne szűrjük le. Majd ha kissé kihűlt, ezt kortyolgassuk a nap folyamán, 50 különböző betegséget előzhetünk, kezelhetünk ezzel a hatásos gyógyitallal.

Forrás: filantropikum.com

Hatékonyabb mint a kemoterápia ?

Hatékonyabb mint a kemoterápia ?

Figyelmet parancsoló a B17 vitamin ( laetril, amygdalin) azon tulajdonsága, hogy a rákos sejteket úgy pusztítja el, hogy az egészséges sejteket érintetlenül hagyja. Ez pedig nincs mese, a kemoterápiát jóformán teljesen megszégyeníti. Egyébiránt teljes képtelenség még az is, hogy a kemoterápia szóban egyáltalán még szerepel a “terápia” elnevezés. Nincs semmi terapeutikus abban, (leginkább a barbarikus elnevezés illene rá) ahogy az embereket  mérgekkel fecskendezik tele. Ezek aztán válogatás nélkül megölnek minden sejtet, tekintet nélkül arra, hogy a sejt egészséges vagy rákos.

A B17 vitamin 4 részből áll, melyek közül kettő a glükóz, a harmadik a benzaldehid és a negyedik a cianid. A “cianid” puszta említése általában enyhe sokkot okoz az emberekben, mert egy jól ismert méreg. Ugyanakkor a cianid és benzaldehid nem szabad molekulák. Természetesen kötött állapotban vannak más molekuláris képződmények kötéseiben. Valójában sok élelmiszer- beleértve a B12-vitamint- tartalmaz cianidot, de fogyasztása biztonságos, mert a cianid egy másik molekula részeként van jelen.

És most jön a zseniális rész: a rákos sejtek egy olyan enzimet tartalmaznak, amely az egészséges sejtekben nincs meg. Ez a béta-glükozidáz, az úgynevezett “felszabadító enzim”. Ez az enzim szabadítja fel a benzaldehidot és a cianidot, így pusztítva el a rákos sejteket. És itt a még hihetetlenebb része a történetnek. Az egészséges sejtekben van egy ú.n. rodanáz enzim, ami “elkapja” a szabad cianid molekulákat és ártalmatlanná teszi őket oly módon, hogy kénnel kapcsolja össze őket. Azáltal, hogy a cianid rodanázhoz kötődik, cianát lesz belőle, amely egy semleges anyag. A rákos sejtek nem tartalmaznak elegendő ként ehhez!

Egy másik szempont, ami fenomenális természetes megoldás a rák gyógyítására az, hogy a laetril vagy B17 vitamin, 2 rész glükózt tartalmaz. A ráksejteket nem oxigén élteti  mint a normális sejteket, amelyek (aerob) környezetben élnek, hanem a cukor erjesztése által növekednek,(anaerob) környezetben. Mivel az amigdalin 2 glükóz molekulát tartalmaz, a ráksejtek ” örömmel” metabolizálják azt. Ez pontosan ugyanaz az elv, amely alapján a bőrön át felszívódó B12 vitamin is működik: http://www.b17hu.info/b17-kurak.html

Legjobb természetes forrása a sárgabarack magja. Az alma magja is tartalmazza, de koncentrációja a sárgabarackmagban a legmagasabb.

A laetril viszont nem csupán az egyedüli és legkülönlegesebb természeti forrásunk a rák gyógyítására.

A kínai és ajurvédikus orvoslás a gyömbért évszázadok óta használja.

A gyömbér egy csodálatos széles spektrumú gyógyító növény

A gyömbér előnyei:

A gyömbért évek óta eredményesen használják gyomor-bélrendszeri problémák kezelésére. Serkenti a jó emésztést.

Tengeribeteg a tengerész? Adjunk neki gyömbért! Egy dániai kisérlet során 40 tengerészkadét kapott naponta 1 g gyömbérport, aminek hatására jóval kevesebbszer tört ki rajtuk a hideg verejtékezés, hányinger- a tengeribetegség klasszikus tünetei, mint a 39 placebót szedő társukon.

Segít orrduguláskor, minimálisra csökkenti a nyák képződését, segítve ezzel asztmásoknak is. Különböző gyömbér kivonatok bizonyítottan javítják a szív-és érrendszeri egészséget és jótékonyan hatnak a vérkeringésre.

A gyömbér elpusztítja az 5-LO enzimet, amely nélkül a prosztata rákos sejtek pár órán belül meghalnak. Egyik komponense bebizonyítottan képes lelassítani vagy megállítani többféle rák metasztázisát (rákos sejtek áttevődését).
Néhány onkológus gyömbér kivonattal egészíti ki saját mérgező terápiáját, lerövidítve a betegek kemotól vagy sugárzástól való szenvedését.

Kiváló természetes gyulladáscsökkentő, ízületi fájdalom, valamint egyéb krónikus fájdalmak esetében. Néha még az agyi gyulladás is enyhíthető gyömbérrel.

Egyik fő orvosi jelentés azt állította, hogy a gyömbér nem volt jobb, mint az ibuprofen az ízületi gyulladás enyhítésére. Az ibuprofen viszont (nem-szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyag) sok káros hosszú távú mellékhatással rendelkezik, ami befolyásolja a vesék, májak, belek és az immunrendszer működését.

A csernobili és fukushimai nukleáris katasztrófák után azt is jó tudni, hogy a gyömbér jelentős sugárvédelmet nyújt sejt szinten. Naponta fogyasztva

gyulladáscsökkentő, rákölő, immunrendszer erősítő és krónikus fájdalom enyhítő és

komoly figyelmet kap a rák gyógyításában is.

A kurkumin már keletkezésükkor lemészárolja a rákos sejteket

Dióhéjban: a kurkumin antioxidáms, gyulladáscsökkentő, epekiválasztást elősegítő, májvédő és rákölő.

2011 április 21-én, a University of Texas MD Anderson Cancer Center kutatói, a nyugati orvostudomány által preferált toxikus kemoterápiás szerek kutatása helyett egy igen meglepő tanulmányt tett közzé.

A kutatók teljesen rácsodálkoztak a kurkumin azon képességére, hogy képes megkülönböztetni a rákos és a normál sejteket és apoptózist (sejthalált előidézni) a rákos sejtekben, közben valójában elősegítve az egészséges sejtek  jobb sejtszintű metabolizmusát. Itt egy hivatkozási tanulmány lista a kurkumin rák ellenes hatására:

Forrás: www.greenmedinfo.com